Betala direkt

Registrera ditt kontonummer en gång för att aktivera knappen ”betala” på din fakturan. Du betalar då smidigt med enbart en knapptryckning när din registrering är godkänd.

  1. Du registrerar ditt kontonummer inklusive clearingnummer. Fyll i kontonummer inklusive clearingnummer. 
  2. Har du skrivit fel kontonummer - får du ett felmeddelande tillbaka i "visa meddelanden". Fungerar det kommer "betala" knappen att visa sig så fort ditt konto blivit registrerat.
  3. Det tar vanligtvis tre bankdagar för bankgirocentralen att godkänna medgivandet.
  4. När ditt konto aktiverat är det VIKTIGT att du trycker på knappen "betala". Först då initieras betalningen och skickas iväg till oss.  
  5. Betalningen dras inom 2 bankdagar från dagen du tryckt på knappen. (Ni kan EJ välja datum för när pengarna dras från ditt konto)
  6. Skulle täckning saknas på ditt konto då betalningstransaktionen ska genomföras kommer ett till försök att göras dagen efter.
  7. Om täckning fortfarande saknas uppmanas du att välja ett annat betalningsalternativ för att genomföra din betalning inom den avtalade kredittiden.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.