Kan jag säga upp mitt privatleasingkontrakt i förtid?

Ja, du kan säga upp ditt kontrakt i förtid. Kontakta din återförsäljare för mer information om återlämnandet av bilen.

Läs även mer i kontraktets allmänna villkor punkt 11 gällande vilka brytkostnader som finns.
Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.