Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – DNB hade rätt att höja leasingavgifter

ARN:s beslut i ärende 2022-18915, 9 maj 2023

Under det senaste året har många konsumenter upplevt ett allt högre ränteläge. Det uppåtgående ränteläget slår i vissa fall dessvärre relativt hårt mot våra kunder och har bl.a. lett till avgiftshöjningar för leasingbilar.

Ett antal av DNB:s kunder har vänt sig till ARN och ifrågasatt DNB:s rätt att höja leasingavgiften för leasingbilar. Med anledning av detta meddelade ARN ett principiellt viktigt beslut den 9 maj 2023 och gav DNB rätt i ett ärende avseende ändring av leasingavgift. Det principiella beslutet ersätter tidigare meddelade beslut i ARN och kan inte överklagas.

I det aktuella ärendet hade kunden ingått ett avtal med DNB om leasing av en bil och ansåg att fast leasingavgift hade avtalats och att det därför var fel av DNB att höja avgiften. DNB hävdade dock att leasingavgiften var rörlig och kunde ändras bl.a. om DNB:s upplåningskostnader förändrades. ARN gick på DNB:s linje och konstaterade i sitt beslut att leasingavgiften var rörlig och att detta tydligt framgick av avtalet. Därmed innebär beslutet att DNB enligt leasingvillkoren kan höja och sänka leasingavgiften i förhållande till sina kunder bl.a. om DNB:s upplåningskostnader förändras.

Privatleasing är och har varit en populär produkt på marknaden de senaste åren – mycket tack vare dess fördelar. Många upplever att det är enkelt att leasa istället för att kunden själv betalar för bilen kontant eller genom lån och kontantinsats. Kunden står inte heller för någon värdeminskningsrisk – detta är särskilt fördelaktigt med tanke på omställningen till elbilar.

De ändringar i leasingavgifterna som har genomförts av DNB gentemot kunder har skett p.g.a. marknadsmässiga kostnadsförändringar i DNB:s verksamhet. Med dagens uppåtgående ränteläge på marknaden är det en naturlig effekt att även DNB:s kostnader förändras och att leasingavgifterna i förhållande till kunderna därmed påverkas. Dessa ändringar har skett i enlighet med villkoren i leasingavtalen – vilket nu alltså har bekräftats av ARN.

För att ytterligare säkra förutsebarheten för våra kunder ser vi löpande över vår kundkommunikation, våra avtal samt utbildar våra bilåterförsäljare för att trygga hur kunder informeras om privatleasingproduktens uppbyggnad och hur ränteändringar kan påverka leasingavgiften.
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.