Kan jag göra en extra inbetalning på mitt billån?

Ja det går bra! Höj beloppet på din månadsfaktura så kommer den överskjutande delen per automatik att registreras som en extrabetalning på din skuld.

Har du autogiro använder du "Referensnummer vid autogiro" (står på din faktura) som OCR-nummer och betalar in valfritt extrabelopp utöver autogirodragningen.

Så här ser du din extrainbetalning:

På DNBportal.se: Du ser dina extraamorteringar på DNBportal.se under din bils betalningsöversikt två vardagar efter det att du betalade.

På nästkommande faktura: Om betalning kommit till oss senast den sista vardagen i månaden så redovisas inbetalningen (som ett extra avdrag på skulden) på fakturan som skickas ut månaden efter. Framgår det inte på nästa faktura att skulden minskat motsvarande din extrabetalning så kan det bero på att inbetalningen nådde oss efter den sista vardagen i månaden. Du ser då avdraget först månaden därefter.

Vad händer efter att jag har extraamorterat?

Månadsbeloppet på ditt lån kommer att minska i förhållande till hur mycket du extraamorterar.


Sökord: Extra amortering, Extra inbetalning, Betala extra, Fyllnadsbetalning.
Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.