Jag har hört/läst om ett ARN-beslut gällande privatleasingavgiften. Vad gäller?

Det stämmer att ett ärende har varit föremål för beslut hos ARN. ARN har däremot i beslutet bekräftat att leasingavgiften enligt avtalet är rörlig. Detta betyder att DNB enligt leasingavtalet kan ändra leasingavgiften bl.a. om räntan för DNB:s refinansiering eller dess upplåningskostnader förändras.

ARN menar dock i sitt beslut att DNB, för den specifika kunden och inom ramen för processen i ARN, inte bevisat att räntan för att refinansiera DNB:s verksamhet hade förändrats och att DNB därmed inte hade rätt till en höjning av leasingavgifterna för månaderna fram till ARN:s beslut.

De ändringar i leasingavgifterna som har genomförts gentemot kunder har skett p.g.a. marknadsmässiga ändringar i räntan för refinansiering av DNB:s verksamhet, vilket är en naturlig effekt av det uppåtgående ränteläget på marknaden.

Mot bakgrund av detta kommer DNB därmed tills vidare inte att återbetala kunder med anledning av genomförda ändringar av leasingavgifter. Vi kommer kontinuerligt uppdatera kunderna på dnbportal.se och meddela för det fall vi skulle ändra vårt ställningstagande i detta avseende.

Sökord: Allmänna reklamationsnämnden
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.