Varför har min ränta ökat?

Din ränta, som på ditt kontrakt ursprungligen är beräknad vid ränteläget i den kalendermånad kreditansökan är gjord, kan ändras om våra upplåningskostnader ändras. En anledning till ökade upplåningskostnader är ett för banken ökat allmänt ränte- och kostnadsläge för vår finansieringsverksamhet som i sin tur är ett resultat av stigande inflation och marknadsräntor. Vi har därför under 2022-2023 gjort följande höjningar av vår utlåningsränta:

2022-05-13 med 0,35 procentenheter
2022-07-12 med 0,5 procentenheter
2022-10-01 med 1,25 procentenheter

2022-12-05 med 0,60 procentenheter
2023-02-17 med 0,50 procentenheter
2023-05-03 med 0,50 procentenheter
2023-07-05 med 0,25 procentenheter
2023-09-27 med 0,25 procentenheter

Anledningen till att vår utlåningsränta har ökat mer än Riksbankens styrränta är p.g.a. att det inte finns ett exakt samband mellan styrräntan och en banks utlåningsränta. Räntan kan även komma att justeras framöver vid ytterligare förändringar i våra upplåningskostnader.

Sökord: ränteökning, ränteminskning, ränteändring
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.