Jag trodde leasingavgiften som har avtalats med DNB var en fast avgift. Har ni rätt att ändra den?

I leasingavtalet som ingås av kunden anges det att kunden ska betala en rörlig leasingavgift. I avtalets allmänna villkor anges vidare att DNB äger rätt att ändra leasingavgiften under vissa omständigheter. Sådan omständighet är bl.a. att räntan på den penningmarknad där DNB refinansierar sin verksamhet ändras eller att DNB:s upplåningskostnader ändras.

För DNB är det viktigt att du som kund får relevant och transparent information. Vi ser löpande över hur vi kan bli ännu tydligare i vår kommunikation mot dig som kund, t.ex. vid avgiftshöjningar.
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.