Med anledning av ARN:s beslut den 28 oktober 2022 i ärende 2022-10750 gällande privatleasingavtal

Under det senaste halvåret har många konsumenter upplevt ett allt högre ränteläge. Den eskalerande räntan slår i vissa fall dessvärre relativt hårt mot våra kunder och har bl.a. lett till avgiftshöjningar i månadskostnaden för leasingbilar. Ett ärende har nu varit föremål för beslut hos ARN, där kunden hävdade att denne tecknat ett avtal med fast leasingavgift.

ARN har i beslutet bekräftat att DNB enligt leasingavtalet har rätt att ändra leasingavgiften, eftersom den inte är en fast utan en rörlig leasingavgift. Detta betyder att DNB enligt leasingavtalet kan ändra leasingavgiften bl.a. om räntan för DNB:s refinansiering eller dess upplåningskostnader förändras.
ARN menar dock att DNB, för den specifika kunden och inom ramen för processen i ARN, inte bevisat att räntan för att refinansiera DNB:s verksamhet hade förändrats och därmed inte hade rätt till en höjning av leasingavgifterna för månaderna fram till ARN:s beslut.

DNB tar till sig ARN:s beslut och ser över vår kommunikation gentemot kunderna i samband med ändringar av leasingavgifterna. De ändringar i leasingavgifterna som har genomförts gentemot kunder har skett p.g.a. marknadsmässiga ändringar i räntan för refinansiering av DNB:s verksamhet. Med dagens uppåtgående ränteläge på marknaden är det en naturlig effekt att även DNB:s kostnader förändras och att leasingavgifterna i förhållande till kunderna därmed påverkas. Dessa ändringar har skett i enlighet med villkoren i leasingavtalen.

Mot bakgrund av detta kommer DNB därmed tills vidare inte att återbetala kunder med anledning av genomförda ändringar av leasingavgifter. Vi kommer kontinuerligt uppdatera kunderna på dnbportal.se och meddela för det fall vi skulle ändra vårt ställningstagande i detta avseende.

Sökord: Allmänna reklamationsnämnden
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.