Vad är Uppdatering av kundinformation?

Vi på DNB vill vara säkra på att vi alltid fortsätter att upprätthålla så goda kundrelationer som möjligt. Därför följer vi myndigheternas krav om att inhämta uppdaterad och aktuell information om alla de kunder som har ett engagemang hos oss.

Vanliga frågor gällande uppdatering av kundinformation

Har DNB misstankar om mig som kund?
DNB har inte misstankar om dig som kund. Enligt lagen om penningtvätt, samt krav från myndigheter, är DNB skyldiga att inhämta uppdaterad och aktuell information om alla våra kunder. Syftet är att alltid ha uppdaterade kunduppgifter, så att vi kan upprätthålla goda kundrelationer.

Jag är inte längre kund hos DNB, varför blir jag kontaktad?
Om du inte längre har ett engagemang hos DNB kan du bortse från blanketten. Du behöver alltså inte svara på några frågor om du inte längre är kund hos DNB.

Jag är inte rätt person att svara på frågor om detta företag. Vad gör jag nu?
Om du har fått ett brev via post ber vi dig lämna det vidare internt, till behörig firmatecknare eller VD. Om du har fått e-post eller SMS ber vi dig att informera oss om namn, e-post och telefonnummer till behörig firmatecknare eller VD, så ser vi till att skicka formuläret till rätt person.

Vad händer om jag inte lämnar den information som DNB begär?
Som bank har vi en skyldighet att tillhandahålla uppdaterad och aktuell information om alla våra kunder. Om vi inte har detta, följer vi inte de krav som ställs på oss som bank och kan därmed bli skyldiga att omvärdera kundförhållandet.

Vad är en PEP?
Om du är en PEP, innebär det att du är en politiskt exponerad person. I praktiken innebär det att du har, eller har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Du räknas även som PEP i det fall du har en familjemedlem, eller nära medarbetare, som är PEP.

Jag är inte PEP, men har ändå fått hem ett brev. Varför?
Det kan vara så att du är relaterad till någon som är PEP, och därmed själv tillhör denna grupp. Du kan även vara nära medarbetare till en PEP, och räknas därmed också som en PEP.

Har du ytterligare frågor?

Vänligen maila dina frågor till kunduppdatering.finans@dnb.se
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.