Vad innebär DNB Bilgaranti Premium?

DNB Bilgaranti Premium är en bilgaranti som du erbjuds i samarbete med AB Svensk Bilgaranti i samband med ditt bilköp.

Garantin täcker de flesta riktigt kostsamma reparationer, vilket kan ge en lägre totalkostnad under ägandetiden.

DNB Bilgaranti Premium är bindande under lånets 6 första månader och löper till och med det att bilen når en ålder på 10 år eller rullat 20 000 mil.

För att använda dig av garantin så kontaktar du AB Svensk Bilgaranti så hjälper de dig vidare med ditt ärende.

Om du vill säga upp din bilgaranti så kan du göra det efter 6 månader genom att kontakta vår kundservice. Uppsägningstiden är en kalendermånad.
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.