Varför har min leasingavgift höjts?

Din leasingavgift, som på ditt kontrakt är beräknad vid ränteläget i den kalendermånad kreditansökan/beställning är gjord, kan ändras (höjas eller sänkas) om våra upplåningskostnader förändras. Vid nytt kontrakt kan därför den leasingavgift som står på på kontraktet vara en annan jämfört med när första fakturan kommer om leveranstiden på fordonet varit lång sedan ansökan gjordes.

Som en följd av ökad inflation under 2022 blev det dyrare för oss som bank att låna upp kapital för vår finansieringsverksamhet. Våra upplåningskostnader ökade. Därför har vi med stöd av kontraktets allmänna villkor även justerat våra utlåningsräntor 2022-05-13, 2022-07-12 och 2022-10-01. Vid privatleasing märks detta genom att leasingavgiften har justerats upp. Leasingavgiften kan även komma att justeras framöver vid ytterligare förändringar i våra upplåningskostnader.

Villkoren hittar du tillsammans med din kontraktskopia på dnbportal.se.
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.