Varför har min leasingavgift höjts?

Ökade upplåningskostnader 
Med anledning av ökade upplåningskostnader (för DNB) till följd av uppgångar i det allmänna ränteläget och ökade kapital- samt övriga kostnader har vi med stöd av leasingavtalets allmänna villkor ändrat din leasingavgift. De allmänna villkoren hittar du tillsammans med ditt leasingavtal på DNBportal.se.

Leasingavgiften
Leasingavgiften består av (1) avskrivning från bilens pris till restvärdet (dvs. ett uppskattat värde av bilen vid leasingtidens slut), (2) ränta samt i vissa fall (3) servicekostnad och försäkringskostnad. Räntedelen i leasingavgiften beräknas på bilens vid var tid gällande bokförda värde, dvs. bilens inköpspris minus de avskrivningar som hittills har gjorts i och med betalning av leasingavgiften.

Vid förändringar i det allmänna ränteläget påverkas DNB:s refinansieringskostnader (upplåningskostnader). När DNB:s refinansieringskostnader ökar eller minskar ändrar vi räntedelen i leasingavgiften vilket innebär att din leasingavgift påverkas genom en höjning eller minskning. Se nedan förändring av räntekomponenten i leasingavgiften sedan 2022.

Förändring av räntekomponenten i leasingavgiften

2022-05-13: +0,35 procentenheter
2022-07-12: +0,50 procentenheter
2022-10-01: +1,25 procentenheter
2022-12-05: +0,60 procentenheter
2023-02-17: +0,50 procentenheter
2023-05-03: +0,50 procentenheter

Läs mer om hur en ränteändring påverkar din leasingavgift här.
DNB Finans
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.