Varför har min leasingavgift höjts?

Din leasingavgift kan ändras (höjas/sänkas) om räntan på den penningmarknad där vi refinansierar vår verksamhet ändras, om våra upplåningskostnader ändras eller vid annan anledning som vi inte kunde förutse när kontraktet ingicks. Dessa villkor kan du läsa mer om i de allmänna villkor som följer med kontraktet.
DNB Finans Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.